ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เบอร์ 8

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

ทริป

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

55 ปี

บัญชีทรัพย์สิน

 • บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม วันที่ 23 มกราคม 2555 มีทรัพย์สิน 50,531,762 บาท ไม่มีหนี้สิน
 • พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 51,952,417 บาท มีหนี้สิน 400,000 บาท
 • พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 มีทรัพย์สิน 52,023,873 บาท ไม่มีหนี้สิน
 • พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครบ 1 ปี วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มีทรัพย์สิน 106,309,812 บาท ไม่มีหนี้สิน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด
 • อดีตกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • อดีตกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, อดีตกรรมการบริษัท ขนส่ง จํากัด
 • อดีตผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตวิศวกรโครงสร้าง บริษัท Skidmore, Owings & Merrill, Chicago IL, Chicago IL

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • เคยสังกัดพรรคเพื่อไทย และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562
 • เคยปรากฏชื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ก่อนที่ต่อมาจะประกาศไม่รับตำแหน่ง และยื่นหนังสือลาออก (เมื่อ พ.ศ. 2560)
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • เคยช่วยงานกระทรวงคมนาคม สมัย พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล และ สันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

Official Contact

contact-websitecontact-facebook

SHARE