น.ต. ศิธา ทิวารี

เบอร์ 11

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

ปุ่น

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

57 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 43
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 81
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • อดีตประธานคณะกรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
 • อดีตประธานกรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
 • เคยรับราชการกองทัพอากาศในฐานะนักบิน ณ กองบิน 56 อำเภอหาดใหญ่, กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี และกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นเป็นรองหัวหน้าแผนกแผนร่วม กองนโยบายและแผน กรมยุทธการ กองทัพอากาศ ก่อนลาออกจากราชการ

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรคไทยสร้างไทย
 • อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ซึ่งรู้จักกันในนาม 'บ้านเลขที่ 111'
 • อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี
 • อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • อดีต ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พรรคไทยรักไทย

ลงสมัครในนาม

พรรคไทยสร้างไทย

แคมเปญสื่อสาร

ผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่าฯ กทม. ไม่เคยทำ

Official Contact

contact-facebookcontact-twitter

SHARE