พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

เบอร์ 6

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

71 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โรงเรียนท่าช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 30
 • นักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจภูธร 7 จังหวัดนครปฐม

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • ข้าราชการตำรวจ (พ.ศ. 2520-2556) โดยเริ่มจากการปฏิบัติหน้าที่ รอง สวส.สน.สำเหร่ จากนั้นเติบโตขึ้นเป็นลำดับ ตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, ผู้บังคับการกองปราบปราม, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2, ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านการสืบสวน
 • อดีตกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • อดีตกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • เคยเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ)
 • อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

กรุงเทพฯ ต้อง... ไปต่อ

Official Contact

contact-facebookcontact-twittercontact-tiktok

SHARE