สกลธี ภัททิยกุล

เบอร์ 3

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

จั้ม

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

44 ปี

บัญชีทรัพย์สิน

 • การยื่นบัญชีทรัพย์สินหลังพ้นการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบ 1 ปี พ.ศ. 2555 มีทรัพย์สิน 19,657,766.02 บาท ไม่มีหนี้สิน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียนา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • เคยถือหุ้นในบริษัท สกายไฮ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท บี แอนด์ วาย เจพี จำกัด) ประกอบกิจการเกี่ยวกับจำหน่ายเครื่องแต่งกาย
 • อดีตเลขานุการปลัดกระทรวงยุติธรรม (สมัย จรัญ ภักดีธนากุล)
 • เคยทำงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
 • อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 • อดีตกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการชุดต่างๆ เช่น อนุกรรมาธิการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชน, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ..., อนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาโครงการแท็กซี่เอื้ออาทร, อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการเมืองการปกครอง, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. …, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ..., กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ...
 • อดีตคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 4 บางซื่อ หลักสี่ จตุจักร พญาไท

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

กรุงเทพดีกว่านี้ได้

Official Contact

contact-websitecontact-facebook

SHARE