วิทยา จังกอบพัฒนา

เบอร์ 31

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

จิมมี่

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

75 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง (ก่อนสอบเทียบ ม.ศ.3 และ ม.ศ.5)

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาตรี (ใบที่ 2) บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
 • อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
 • อดีตข้าราชการกรมที่ดิน

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. มาแล้ว 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5
 • ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

มาด้วยกัน ไปด้วยกัน
นโยบายเด่น

 • ทำให้ประชาชนอยู่ดี มีรายได้ ทุกครัวเรือน

 • ปัญหาที่ไม่เคยแก้ได้ ผมสามารถแก้ได้

 • การแก้ไขปัญหาการจราจร โดยในเขตหนองแขมและบางแคจะกำกับดูแลโดยตรง เป็นโมเดลให้ผู้อำนวยการเขตต่างๆ นำไปดำเนินการในเขตอื่น

 • จะมีการประชุม ผอ.เขต กับประชาชน วันละ 2 เขต เช้า-บ่าย ทุกวัน

 • ด้านการศึกษา โรงเรียนในสังกัด กทม. 437 แห่ง ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องสอบกลางปีและปลายปี

 • ให้แม่ค้ารอบๆ โรงเรียนขายอาหารให้นักเรียน โอนเงินให้นักเรียนใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟน แม่ค้าก็จะมีรายได้

 • จัดระเบียบการค้าขายริมทางเท้า ไม่เกะกะการจราจร ให้ขายทุกวัน วันจันทร์ก็ขายได้

 • จัดการรถโดยสารประจำทางท่ีทันสมัย เข้าถึงทุกที่ ประชาชนได้รับความสะดวก

 • จัดระเบียบแท็กซี่ โดยแบ่งวันคี่-วันคู่ในการวิ่งเข้าเขตชั้นในของ กทม. และหารือกับขนส่งทางบก เพื่อยกเลิกอัตราค่าโดยสารขั้นต่ำ 1 กิโลเมตรแรก โดยคนขับจะได้ผู้โดยสารมากขึ้น

 • สำหรับผู้พิการเวลาที่ต้องไปโรงพยาบาล ให้แท็กซี่วิ่งไปรับ แล้วรับเงินจาก กทม. ด้วยสมาร์ทโฟน

SHARE