พงศา ชูแนม

เบอร์ 30

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

57 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ รุ่น 27

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้
 • นักอนุรักษ์
 • อดีตหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้าพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 • มีประสบการณ์การทำงานเรื่องคนอยู่กับป่า ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม และธนาคารต้นไม้

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • หัวหน้าพรรคกรีน

ลงสมัครในนาม

พรรคกรีน

แคมเปญสื่อสาร

สร้างมหานครกรีน ให้เป็นสมาร์ท อาร์ต กรีน

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

 • มหานครกรีน เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 15 ตารางเมตรต่อคน (100,000 ไร่) โดยการให้ค่าตอบแทนเจ้าของพื้นที่ต้นไม้ใบเขียวตารางวาละ 100 บาทต่อปี

 • เส้นทางสีเขียวเมืองนี้ไม่มีทางตัน เชื่อมต่อเส้นทาง ทำสะพานข้ามคลองทะลุถึงกันไม่ให้มีทางตัน รวมถึงการทำเส้นทางให้มีความสวยงาม มีศิลปะ มีความเป็นธรรมชาติ และมีกล้องวงจรปิดให้ความปลอดภัย

 • เดินทางอย่างเท่ๆ แบบกรีนๆ เป็นเมืองรถไฟฟ้ากรีน EV

 • ขยะสีเขียว เปลี่ยนขยะเป็นอาชีพ

 • เมืองนี้มีค่าตอบแทนทางนิเวศ

 • เมืองนี้มีดวงตาสวรรค์ มองเห็นทุกหนแห่ง โดยการสร้าง Block Chain AI เชื่อมกล้องวจรปิดทั้งภาครัฐ เอกชน และยานพาหนะ

 • เมืองสมาร์ทเรียลไทม์ โดยการตั้งระบบการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

 • มิสเตอร์กรีน รับปรึกษาปัญหาและฟังความคิดเห็น

 • การศึกษาริมทางเดิน ให้นักเรียนต้องเดินเท้า 700 ก้าวก่อนและหลังเลิกเรียน

 • นิเวศมหานครกรีนร่วมสมัย เพื่อลมหายใจเดียวกัน

SHARE