กฤตชัย พยอมแย้ม

เบอร์ 29

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

หนึ่ง

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

49 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • ปัจจุบัน: ธุรกิจส่วนตัว​ กรรมการผู้จัดการ CN.Wink Wink ผลิตภัณท์สบู่ เครื่องสำอาง​ แบรนด์ Koo (คู)
 • ประธาน​องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม​ (องค์กรภาคประชาชน​จดแจ้งกับสภาพัฒนาการเมือง)​
 • รองประธานฝ่าย​ฯ มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง​ ในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ
 • รองประธาน​มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน
 • รองประธานมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี
 • กรรมการ / กรรมการจัดตั้ง​ องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย​ (อพท.56)​ ณ​ รัฐสภา
 • กรรมการ​มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • กรรมการ​มูลนิธิ​ธัมม พุทธะ
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ที่ปรึกษา​ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา
 • ที่ปรึกษา​ บ.มหาชน​ จำกัด​ / บริษัท / นักธุรกิจ​ ฯลฯ

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • อดีตที่ปรึกษาส่วนตัว​ ส.ส. และ ส.ว. หลายท่าน
 • อดีตคณะทำงานชุดพิเศษเฉพาะกิจรัฐบาล​
 • อดีตคณะทำงาน​รัฐมนตรี​ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • อดีต​นักวิชาการในกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ​ ที่ปรึกษา หลายคณะ

ลงสมัครในนาม

พรรคประชากรไทย

แคมเปญสื่อสาร

ใกล้ ใหม่ ใหญ่

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

 • ใกล้: ทุกคนสามารถเข้าถึงผู้ว่าฯ กทม. ได้ง่าย โดยจะจัดวอร์รูมในการประชุมทั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. มีเป้าหมายอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ในการรับฟังปัญหาและติดตามการแก้ปัญหาของ ส.ก. ที่ลงทำงานในแต่ละเขต

 • ใหม่: จะมีการนำแอปพลิเคชันและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงาน

 • ใหญ่: ตั้งเป้าว่ากรุงเทพฯ จะต้องมีแลนด์มาร์กใหญ่ จะดึงนักลงทุนมาทำโครงการต่างๆ ร่วมกับ กทม. เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวแก่คนไทย

 • สานต่องานของ สมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าฯ กทม. โดยเฉพาะการคมนาคม

SHARE