พล.ต.ท. มณฑล เงินวัฒนะ

เบอร์ 26

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

65 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต. 32) หมายเหตุ: พล.ต.ท. มณฑล ระบุว่า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล แต่ไม่ได้ใช้วุฒิปริญญาเอกในการสมัครรับเลือกตั้ง

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ดังนี้
 • รองนายกสมาคมตำรวจ
 • ประธานมูลนิธิตำรวจไทย-นานาชาติ
 • ผู้อำนวยการร่วม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (PADA) รับราชการตำรวจในตำแหน่งต่างๆ ก่อนเกษียณอายุราชการ ดังนี้
 • รองสารวัตรจราจร สน.พระโขนง
 • รองสารวัตรปกครองป้องกัน สน.ลุมพินี
 • ฝ่ายอำนวยการ รองสารวัตรทะเบียนพล บช.น.
 • สารวัตรในหน่วยซึ่งปัจจุบันเป็นฝ่ายอำนวยการตำรวจ
 • สารวัตร แผนก 6 กองวิจัยและวางแผน กรมตำรวจ
 • สารวัตร, รองผู้กำกับการ ผง.1 และผู้กำกับการ 2 ผง.2 สำนักงานแผนงานและงบประมาณ สนผ.ตร. (ปัจจุบันเป็น สยศ.ตร.)
 • ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการอำนวยการ สตม.
 • ผู้กำกับการ 3 กองตรวจคนเข้าเมือง 2 (ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง) สตม.
 • ผู้กำกับอำนวยการ กองตรวจคนเข้าเมือง 3 สตม.
 • ได้อาสาปฏิบัติงานรักษาสันติภาพที่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 • ผู้กำกับแผน (ผู้กำกับ 2) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
 • ช่วยราชการ ฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ผอ.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้กำกับ 2 แล้วขึ้นเป็นรองผู้บังคับการ ตม.1 กรุงเทพฯ (พ.อ.พิเศษ)
 • หัวหน้าศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง สตม.
 • หัวหน้าศูนย์สืบสวน สตม. (บก.สส.สตม.)
 • รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 2 รับผิดชอบอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้ายสากล
 • รองผู้บังคับการกองการต่างประเทศ สตช.
 • ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ สตช.
 • ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ผบก.สบร. (ILEA)
 • รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สตช.
 • รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (อัตรา พล.ต.ท.)

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

กรุงเทพฯ คือมหานคร (Greater Metropolis)
นโยบายเด่น

ทำให้กรุงเทพเป็นมหานครของโลก อยู่ในระดับเดียวกับปักกิ่งและปารีส โดยการเสนอแก้กฎหมายควบรวมจังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และฉะเชิงเทรา (บางส่วนหรือทั้งหมด) เพื่อคุมแม่น้ำให้ได้ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง, เจ้าพระยา, ท่าจีน และบางปะกง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นเอกภาพ และแก้ปัญหาการจราจร กระจายความเจริญ รวมทั้งย้ายศูนย์ราชการไปยังดอนตูม แต่ไม่ย้ายเมืองหลวง ทำให้กรุงเทพฯ ชั้นในกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและพาณิชยกรรม เพื่อทำให้ผังเมืองดีขึ้น และให้บริการรถโดยสารประจำทางสีครีม-แดง ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

SHARE