ประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ

เบอร์ 25

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

54 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคศรีวัฒนา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • กำลังทำโครงการสตาร์ทอัพฮาร์ดแวร์แก้ปัญหาจราจร We Turn แก้ปัญหาจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุตรงจุดกลับรถ
 • ทำงานการตลาด 24-25 ปี จนถึงปัจจุบัน

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

มุ่งเป้าเก้าด้าน ทำกรุงเทพฯ ให้เป็นมากกว่าเมืองหลวง

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

มุ่งเป้า 9 ด้าน

 1. Creative City: เมืองที่รวบรวมความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง

 2. Hub City: เมืองศูนย์กลาง เพื่อชวนองค์กรใหญ่ๆ มาลงทุน

 3. Innovation City: เมืองนวัตกรรมที่เอื้อต่อการทดลองและรองรับความผิดพลาดได้ (เปรียบเสมือนกับ Air Cushion) มีเงินสนับสนุนผู้ประกอบการ

 4. Safety City: เมืองที่มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ความปลอดภัยในชีวิต การจราจร

 5. Smart City: เมืองอัจฉริยะต่อยอดจากโครงการภาครัฐที่ดำเนินการอยู่

 6. Sport City: เมืองศูนย์กลางกีฬา กีฬาทางน้ำและทางบก

 7. Startup City: เมืองที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพ ให้นักศึกษาและผู้ประกอบการ

 8. Street Food City: เมืองอาหารข้างทาง ส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสตรีทฟู้ด จัดให้เป็นที่เป็นทาง มีความสะดวกในการจอดรถ ทำสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ส่งเสริมอาชีพให้คนกรุงเทพฯ

 9. Tourist City: เมืองท่องเที่ยว ส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่องเที่ยว ทำ Ecosystem ให้เอื้อ โดยผู้ว่าฯ เป็นผู้ประสานงาน วางแนวคิด เชิญชวนสมาคม องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมและระดมความคิด

SHARE