วรัญชัย โชคชนะ

เบอร์ 22

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

ต้า

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

69 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
 • โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตข้าราชการครูในสังกัด กทม. ได้แก่ โรงเรียนวัดสระบัว, โรงเรียนวิชากร, โรงเรียนกิ่งเพชร และโรงเรียนวัดสีชมพู

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ที่จังหวัดอุบลราชธานี 1 ครั้ง, กรุงเทพฯ 5 ครั้ง
 • เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว. ที่จังหวัดอุบลราชธานี 1 ครั้ง, กรุงเทพฯ 1 ครั้ง
 • เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. มาแล้ว 6 ครั้ง
 • เคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภา

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

จงเพิ่มล้อ อย่าเพิ่มรถ

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

นโยบาย 4 ดี

 • เกิดดี: ช่วยเหลือแม่ที่ยากจนซึ่งลำบากและเดือดร้อนตั้งแต่การทำคลอดไปจนถึงความเป็นอยู่ต่างๆ

 • กินดี: จากปัญหาคนยากไร้ต่างๆ ต้องให้มีอาหารการกินตามควรแก่อัตภาพ

 • อยู่ดี: จากปัญหาด้านคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน ฯลฯ ต้องให้มีที่อยู่อาศัยตามควร

 • ตายดี: เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษา

นโยบาย 'ส' ต่างๆ

 • สะอาด: ต้องให้บ้านเมืองสะอาด

 • สะดวก: การเดินทางไปไหนมาไหนต้องสะดวก

 • สบาย: อยู่อย่างสบายตามควร

 • สว่าง: ที่มืดก็นำไปสู่ปัญหามิจฉาชีพต่างๆ

 • สงบ: พ้นจากอาชญากรรมและมิจฉาชีพต่างๆ

 • สวยงาม: บ้านเมืองต้องร่มรื่น สวยงาม

 • สดชื่น

SHARE