นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ

เบอร์ 21

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

แอนดี้

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

51 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
 • ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนระโนดวิทยา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาเอก Commerce-Management มหาวิทยาลัยบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำเกรส
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเปิร์ทอินชัวรันซ์คอนซัลแทนซ์ จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
 • อดีตที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 16 คลองสามวา พรรคเสรีรวมไทย

ลงสมัครในนาม

อิสระ

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

แก้ปัญหาปากท้อง ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

SHARE