ไกรเดช บุนนาค

เบอร์ 19

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

ใหม่

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

60 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • ปวส. บำเหน็จณรงค์
 • โรงเรียนวัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สาขาบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล (แต่เคยศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาก่อน)

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตสื่อมวลชน 36 ปี ทำข่าวสายอาชญากรรม และเป็นคอลัมนิสต์สายต่างๆ ได้แก่ การเมือง, บันเทิง และกีฬา
 • ศิลปินผู้ก่อตั้งวงบรั่นดี

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • สมาชิกพรรคพลังสังคมใหม่
 • อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาไทย
 • อดีตกรรมการบริหารพรรคและกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังปวงชนไทย

ลงสมัครในนาม

พรรคพลังสังคมใหม่

แคมเปญสื่อสาร

พูดแล้วทำได้ ไม่ใช่นิยายขายฝัน
นโยบายเด่น

 • กลุ่มโครงการ SSG ทำกรุงเทพฯ ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเที่ยว อาทิ โครงการสายไฟฟ้าในกรุงเทพฯ นำลงดิน, โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน, โครงการ WiFi ฟรี

 • กรุงเทพฯ ขอเป็นพี่คนโต: ทำกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางสู่ตลาดการค้าโลก อาทิ เป็นตัวกลางรับซื้อสินค้า OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกจากต่างจังหวัด เพื่อช่วยเหลือคนในจังหวัดต่างๆ ให้มีรายได้ และให้กรุงเทพฯ เป็นตัวกลางส่งกระจายสินค้าไปยังในหรือต่างประเทศ

 • แม่ค้าหาบเร่ แผงลอย จ่ายเดือนละ 1,200 บาท ขายได้ทุกเขต เพียงแต่ไปลงทะเบียนเอาไว้ ห้ามโอนสิทธิ นอกจากสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหรือระหว่างบิดามารดากับบุตร

 • โรงเรียนสังกัด กทม. เด็กทั่วไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็มาสอบได้โดยยังไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน ใช้ระบบสอบเข้า เมื่อสอบได้แล้วจึงค่อยย้าย เพื่อทำทะเบียนประวัติต่อไป

 • รถโดยสารประจำทางแบบร้อน ขสมก. นักเรียนนักศึกษาขึ้นฟรี / รถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบนดิน นักเรียน นักศึกษา 20 บาทตลอดสาย และประชาชนทั่วไป 30 บาทตลอดสาย (นักเรียน นักศึกษา ต้องอายุไม่เกิน 25 ปี)

SHARE