อุเทน ชาติภิญโญ

เบอร์ 17

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

70 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (EPA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • อดีตกรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • เคยดำเนินธุรกิจต่างๆ อาทิ ธุรกิจปั๊ม NGV
 • เป็นเจ้าของคอกม้าอรวรรณ

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • ผ่านการทำงานในหลายพรรคการเมือง ได้แก่ พรรคพลังธรรม, พรรคไทยรักไทย, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคพลังประชาชน, พรรคเพื่อไทย และพรรคคนไทย
 • ตำแหน่งเด่น อาทิ อดีตกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย และอดีตประธานที่ปรึกษากรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ สภาผู้แทนราษฎร

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

คิดเป็น ทำได้

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

4 ปรับ 2 แก้ 1 ปราบ:

 1. ปรับเพิ่มเปลี่ยนแปลงการศึกษาของเด็กใน กทม. ให้เท่าเทียมผู้มีฐานะ โดยต้องเป็นโรงเรียนแบบอินเตอร์ สอน 3 ภาษา คือ ไทย จีน และอังกฤษ จากครูเจ้าของภาษา 50 โรงเรียนใน 50 เขต ภายใน 2 ปี

 2. ปรับวิธีการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลใหม่แบบประเทศญี่ปุ่น โดยจะแยกประเภทรถที่มาเก็บตามชนิดขยะ

 3. ปรับห้องสุขาใหม่ให้สะอาด ถูกหลักอนามัย และน่าใช้ ทั้งของเอกชนและสาธารณะ

 4. ปรับเพิ่ม เปลี่ยนกล้องวงจรปิด จากนี้ไปกล้องของ กทม. ต้องเห็นหน้าเห็นตา ต้องรู้คนโดยทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 5. แก้ปัญหาน้ำระบายช้าและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเมื่อมีฝนตก ด้วยการปรับเพิ่มช่องรับน้ำเป็นแนวนอนระนาบกับพื้นถนน จากที่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้งกับถนนและมีขนาดเล็ก

 6. แก้ปัญหาจราจรที่ติดนานมากและมักเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการปิดจุดกลับรถบนเกาะกลางถนน และห้ามเลี้ยวขวาในถนนส่วนใหญ่ เว้นจุดที่จำเป็นจริงๆ และต้องเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ทุกแยก จัดการเวลาและจุดจอดรถใหม่ให้สอดคล้องกับการค้าขายและปริมาณรถยนต์

 7. ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ โดยข้าราชการของ กทม. ต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินด้วย

SHARE