ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

เบอร์ 16

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

จิ๊บ

เพศสภาพ

หญิง

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

43 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (และสอบเทียบ) ​- โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการบริหารการตลาดระหว่างประเทศ (MSc International Marketing Management) มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • พิธีกรรายการคิดลึกคิดไกล ช่อง Nation, MCOT
 • พิธีกรรายการติดเครื่องชนโกง ช่อง Thai PBS
 • คอลัมนิสต์เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
 • อดีต Partner บริษัท JM Catalyst จำกัด
 • อดีต Senior PR Section Manager บริษัท Yum Restaurants (KFC & Pizza Hut)
 • อดีต Marketing Communications บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
 • อดีต Country Corporate Communications Manager ที่ Frost & Sullivan องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

จิ๊บใส่ใจทุกคน

Official Contact

contact-facebook
นโยบายเด่น

นโยบายระยะสั้นด้านความปลอดภัย:

 • ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสำหรับกล้องวงจรปิดทั้งหมดใน กทม. และตรวจสอบว่าใช้งานได้

 • คอลเซ็นเตอร์ ศูนย์แจ้งเหตุข่มขู่ทำร้าย 24 ชั่วโมง ที่ใช้งานได้จริง

 • จัดตั้งอาสาระวังภัยชุมชน แก้ระบบไฟและทางเท้าในพื้นที่เสี่ยง

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับเด็ก สตรี LGBT ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

นโยบายระยะกลาง:

 • จะนำการบริหารแบบมืออาชีพมาใช้ใน กทม. เช่น ระบบ Balanced Scorecard / KPI

 • นโยบายการบริหาร 'ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว' คนที่ดีและเก่งจะได้บริหาร

 • นโยบายสุขภาพ 'ใส่ใจ ปอดสะอาด' แก้ไขปัญหา PM2.5 ด้วยการประกาศมุ่งไปสู่รถขนส่งในกรุงเทพฯ ที่เป็นพลังงานสะอาด 100% EV/LNG ใน 10 ปี และแบ่งความก้าวหน้าเป็น 3 ระยะ

นโยบายระยะยาว:

 • การศึกษาศูนย์บาท: การเอาการเรียนการสอนเข้าสู่โลกออนไลน์ โลก Metaverse ไม่ควรมีต้นทุนในการเรียน, เล็งไปที่การศึกษาอนาคต เพื่อความได้เปรียบทางเทคโนโลยี

 • E-Sport สร้างอาชีพ: จัดเวทีให้ผู้มีความสามารถได้มาแสดงความสามารถ เพื่อต่อยอดสู่อนาคต และผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็นแลนด์มาร์กสำหรับการแข่งขันเกมในระดับอาเซียน

SHARE