พิศาล กิตติเยาวมาลย์

เบอร์ 13

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

72 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนนนทรีวิทยา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • เคยปฏิบัติงานที่ธนาคารมหานครและร้านทองเล่งหงษ์
 • เคยดำเนินธุรกิจร้านค้าของชำ, รถตู้รับส่งทัวร์, บริษัทด้านจานดาวเทียมและมือถือ
 • เคยเป็นมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น
 • เคยเป็นผู้ดูแลการเงินของ Club11 สุขุมวิท
 • ก่อนลงสมัครผู้ว่าฯ เป็นมัคคุเทศก์ฟรีแลนซ์ที่บริษัท JTB

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

ไปมาสะดวก กินอยู่สบาย ปลอดภัยทุกคน งานการมีทำ
นโยบายเด่น

 1. มีทางจักรยานที่ปลอดภัย

 2. ถนนทุกสายต้องเรียบ

 3. ทางเท้าต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง เรียบ และสะอาด

 4. ท่อระบายน้ำต้องมีประสิทธิภาพ

 5. สวนสาธารณะเปิดขายอาหารได้ 2 เวลา คือ เช้าและเย็น เปิดเวลา 04:30-22:00 น.

 6. ขยะต้องนำออกทิ้งด้วยตนเองกับรถขนส่งชุมชน วิ่งทุก 5 นาที

 7. ห้ามจอดรถริมถนนเมื่อรถขนส่งชุมชนออกวิ่งบริการ

 8. ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุก 100 เมตร

SHARE