ศุภชัย ตันติคมน์

เบอร์ 10

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเล่น

ดร.ซุป

เพศสภาพ

ชาย

อายุ (นับถึงวันที่สมัคร)

63 ปี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) มหาวิทยาลัยแอละแบมา สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (ปฐพี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กรุงเทพฯ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอาชีพ/การทำงานทั่วไป

 • วิศวกรอิสระ ออกแบบงานโครงสร้าง งานปฐพีฐานราก
 • อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่โครงการ 100 Resilient Cities ประจำกรุงเทพมหานคร (Bangkok Chief Resilience Officer: CRO)
 • อดีตผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • อดีตผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท คูเวตปิโตรเลี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด
 • อดีตวิศวกรที่ปรึกษาหลายบริษัท

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และประวัติการสังกัดพรรคการเมือง

 • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร สมัยที่ 1 และ 2)
 • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อภิรักษ์ โกษะโยธิน สมัยที่ 2)

ลงสมัครในนาม

อิสระ

แคมเปญสื่อสาร

Build Bangkok สร้างความสุขให้คนกรุงเทพฯ

Official Contact

contact-websitecontact-facebook
นโยบายเด่น

แก้ไขปัญหาจราจร ดังนี้

 • City Intelligence: ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยี AI, IoT และ Cloud ประมวลผล Big Data แบบเรียลไทม์ แก้ปัญหารถติดทั้งโครงข่ายถนนทั่วกรุงเทพมหานคร

 • Last Mile: นำรถไฟฟ้า (EV) ขนาดเล็กวิ่งรับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้าถึงจุดหมายปลายทาง สะดวก ประหยัด และปลอดภัย

 • E-Boat Canal Line: เพิ่มทางเลือกเส้นทางเดินเรือไฟฟ้าในคลอง เช่น คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร

 • Smart Crosswalk: ปรับรูปแบบทางม้าลาย เพิ่มความปลอดภัยให้คนข้ามถนน พร้อมติดตั้งระบบ CCTV เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

 • Universal Design: ปรับทางเท้าให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเต็มที่

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดังนี้

 • บริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น เพิ่มศักยภาพระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือที่มากขึ้นและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นปีละ 5 มิลลิเมตร โดยร่วมมือกับจังหวัดรอบๆ, สร้างอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำเพิ่ม เป็นทางลัดระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยา, เพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำในเขตเมืองให้รองรับปริมาณฝนที่ 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น

สร้างชีวิตดี๊ดีให้คนกรุงเทพฯ ดังนี้

 • Bangkok Bright Center: อากาศดี๊ดีที่กรุงเทพฯ สร้างศูนย์พร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 • ขยะน้อยลงคงดี: ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องโดยการรีไซเคิลและแปลงขยะให้เป็นพลังงาน ลดการฝังกลบและแก้ปัญหาโลกร้อน

 • น้ำเสียเป็นน้ำใส: เพิ่มระบบบำบัดน้ำเสีย กทม. ด้วยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน แยกท่อน้ำเสียออกจากท่อระบายน้ำฝน

 • Bangkok Trauma Center: สร้างศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์และแพทย์ฉุกเฉิน ที่จะเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการเข้าถึง เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะวิกฤตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มากขึ้น พร้อมทั้งอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน

 • Bangkok health and Wellness Center: สร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ให้ปลอดโรคด้วยการตรวจสุขภาพเชิงรุก ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฯลฯ

 • สร้างห้องสมุด กทม. 24 ชั่วโมง

สร้างรายได้ให้คนกรุงเทพฯ ดังนี้

 • ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ: ร่วมกันสร้างอาชีพอนาคตให้คนรุ่นใหม่

 • สร้างกรุงเทพฯ ให้เป็น Mice City: เกิดรายได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม จัดประชุม และจัดนิทรรศการระดับโลก

 • สนับสนุนให้มีตลาดหลายรูปแบบ The Market: เพื่อให้พ่อค้า-แม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างตลาดสีเขียว

SHARE